KATĖS NAMAI

S. Maršak

KATĖS NAMAI

Pasaka vaikams

Režisierius – Vitalijus Mazūras

Vertė – Paulius Širvys

Scenografas – Vitalijus Mazūras

Kompozitorius – Mindaugas Urbaitis

Sceninis judesys – Inga Talušytė

Vaidina: Giedrius Arlauskas, Marius Cemnickas, Jonas Čepulis, Gintarė Dumbliauskienė, Toma Razmislavičiūtė-Juodė, Donatas Kalkauskas, Laimutė Mališauskaitė, Jolita Skukauskaitė, Vita Šiaučiūnaitė, Gintautas Žiogas

Spektaklio trukmė – 45 min.

Premjera – 2010 m. gruodžio 22 d.

Mažoji salė

Rusų rašytojas ir poetas, vaikų draugas ir vaikų literatūros kūrėjas Samujilas Maršakas (1887–1964) pirmuosius eilėraščius sukūrė būdamas 4 metų. Berniukas augo Voroneže, talentingo inžinieriaus – išradėjo šeimoje. Kai Samujilui sukako 15 metų, jis jau buvo prirašęs ne vieną sąsiuvinį eilių, kuriomis ir susižavėjo žymus rusų kritikas Vladimiras Stasovas. Jis pasirūpino, kad gabusis jaunuolis persikeltų į Peterburgą, į geriausią Rusijos gimnaziją. Vėliau S. Maršakas mokėsi Anglijoje, o į Rusiją sugrįžo 1914 m. Gimtoji šalis gyveno karų ir revoliucijų laiką, kuris nulėmė ir poeto kūrybą. Vykstant nesibaigiantiems maištams ir karams, didžiojoje Rusijoje daug vaikų neteko tėvų. Benamiai, našlaičiai gyveno gatvėse. S. Maršakas skaudžiai išgyveno suirutę, nes suprato, kad labiausiai kenčia vaikai, kurių tėveliai žuvo kare. Rašytojas nusprendė kurti tik vaikams ir subūrė vaikų teatrą bei įsteigė vaikų žurnalą. Tada ir gimė neužmirštamos pjesės „Dvylika mėnesių“, „Protingi daiktai“, „Katės namai“, kurias skaitė ir žavėjosi mūsų tėveliai, seneliai bei proseneliai. Samujilo Maršako kūryba lengvai suvokiama, ji atveria kiekvieno sielą ir pakrebždena subtiliausias sąžinės kerteles.