Darbuotojų kontaktai

Teatro vadovas
Antanas Venckus
Tel. +370 45 584 599
E. paštas: antanas@miltinioteatras.lt

Teatro vadovo pavaduotojas
Donatas Petrakovas
Tel. +370 676 735 31
E. paštas: donatas@miltinioteatras.lt

Teatro meno vadovas
Aleksandr Špilevoj
Tel. +370 621 22 352
E. paštas: aleksandras@miltinioteatras.lt

Vyr. buhalterė
Eglė Tamulionienė
Tel. +370 682 066 60
E. paštas: egle@miltinioteatras.lt

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė
Monika Abraitytė
Tel. +370 633 63 454
E. paštas: monika@miltinioteatras.lt

Kultūrinės veiklos vadybininkė (gastrolėms)
Justina Jaščemskytė
Tel. +370 630 814 69
E. paštas: justina@miltinioteatras.lt

Teatro budėtojų postas +370 643 48 371

Vidaus administravimo skyriaus vadovė
Neringa Jankauskienė

Tel. +370 699 10 520
E. paštas: neringa@miltinioteatras.lt
Ūkio skyriaus vadovas
Tomas Lapinskas
Tel. +370 618 336 81
E. paštas: tomas@miltinioteatras.lt

Pastatymų skyriaus vadovas
Martynas Sokolovas
Tel. +370 638 074 75
E. paštas: martynas@miltinioteatras.lt