Darbuotojų kontaktai

Teatro vadovas
Antanas Venckus
Tel.: +370 45 584 599
El. paštas: antanas@miltinioteatras.lt

Teatro vadovo pavaduotojas
Donatas Petrakovas
Tel.: +370 676 735 31
El. paštas: donatas@miltinioteatras.lt

Teatro meno vadovas
Aleksandr Špilevoj
Tel.: +370 621 22 352
El. paštas: aleksandras@miltinioteatras.lt

Vyr. buhalterė
Eglė Tamulionienė
Tel.: +370 682 066 60
El. paštas: egle@miltinioteatras.lt

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė
Monika Abraitytė
Tel.: +370 633 63 454
El. paštas: monika@miltinioteatras.lt

Rinkodaros specialistė
Austė Baltrušaitytė
Tel.: +370 61481153
El. paštas: auste@miltinioteatras.lt

Kultūrinės veiklos vadybininkė
Indrė Kisielė
Tel.: +370 68623929
El. paštas: indre@miltinioteatras.lt

Fotografas
Arvydas Gudas
Tel.: +370 62487272
El. paštas: arvydas@miltinioteatras.lt

Vidaus administravimo skyriaus vadovė
Neringa Jankauskienė

Tel.: +370 699 10 520
El. paštas: neringa@miltinioteatras.lt
Ūkio skyriaus vadovas
Tomas Lapinskas
Tel.: +370 618 336 81
El. paštas: tomas@miltinioteatras.lt

Pastatymų skyriaus vadovas
Martynas Sokolovas
Tel.: +370 638 074 75
El. paštas: martynas@miltinioteatras.lt

Teatro budėtojų postas +370 643 48 371