Įrangos atnaujinimas

Kuriame Lietuvos ateitįJuozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas

2017-03-30 Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra https://www.cpva.lt/ ir projekto vykdytojas Juozo Miltinio dramos teatras https://miltinio-teatras.lt/ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0005 „Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas“ sutartį. Projektui skirtos finansavimo lėšos 3.841.628,33 Eur.
 
Projektas finansuojamas iš:
3.599.409,24 Eur. Europos regioninės plėtros fondo https://www.esinvesticijos.lt/              
242.219,09 Eur. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
797.673,59 Eur. PVM apmokėjimas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
 
Projekto pradžia 2016 m.
Projekto pabaiga 2020 m.
 
Projekto poreikis:
Juozo Miltinio dramos teatre rodomi spektakliai, teikiamos edukacinės paslaugos, įgyvendinamos kultūrinės programos. Teatras, neturėdamas reikiamos įrangos, negali pasiūlyti šiuolaikiškų spektaklių pastatymų. Tai lemia, kad spektaklių lankomumas nėra didelis, neišnaudojama galimybė pritraukti naujų lankytojų. Infrastruktūros būklė prasta, nėra šiuolaikinės įrangos. Teatro didžiosios salės scenos įranga fiziškai ir moraliai nusidėvėjusi. Nėra galimybės vystyti meninių spendimų. Spektakliuose lankosi nedidelė dalis jaunimo, kadangi teatre nėra šiuolaikinės išmanios įrangos, kuri leistų kurti naujoviškus spektaklius, kas leistų padidinti susidomėjimą ne tik jaunimo tarpe, bet pritrauktų ir kitų amžiaus lankytojų grupes. Salės erdvės nėra patogios lankytojams. Siekiant užtikrinti lankytojų komfortą, būtina pertvarkyti teatro kėdes, praretinant tarpus tarp kėdžių eilių.
 
Projekto tikslas:
Įgyvendinus projektą, siekiama pagerinti teikiamų paslaugų techninę kokybę ir prieinamumą tikslinėms lankytojų grupėms (senjorai, suaugę, jaunimas, paaugliai, vaikai, neįgalieji ir teatro personalas). Projekto įgyvendinimo metu teatro didžiosios salės scenoje bus įsigyta ir instaliuota naujausia scenos įranga, garso, apšvietimo ir vaizdo instaliacijų įranga, pakeista kiliminė danga. Šiuolaikinių technologijų pagalba bus sukurtos palankios sąlygos spektaklių statytojams įgyvendinti savo kūrybinius planus. Teatro patalpose bus sumontuoti du keltuvai, skirti žmonėms su negalia, todėl teatro veikla bus pritaikyta žmonėms su negalia, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims geresniam teatro teikiamų paslaugų pasiekiamumui.
 
Projekto rezultatai:
1. Atlikti didžiosios salės scenos modernizavimo darbai. Remiantis parengtu ir ekspertuotu scenos technologijų modernizavimo projektu Nr. P/6818-TP, atlikti scenos paprastojo remonto darbai. Modernizuoti scenos mechanizmai: dekoracijų kėlimo sistema, apšvietimo prietaisų kėlimo sistemos, taškinių keltuvų sistema, akustinių sistemų keltuvų sistema, priekinės uždangos mechanizmas, pridėtinės ir šoninio horizontų kėlimo sistemos, draperija, scenos ratas, žmogaus pakėlimo platformos rate, orkestro dangos pakėlimo mechanizmas, orkestrinės borto pakėlimo mechanizmas, įrengtos naujos scenos grindys. Įsigyti du mobilūs stiebiniai keltuvai. Atnaujinta įrangos automatizacijos dalis – įrenginių valdymo automatikos skydai, valdymo pultai, uždangos mechanizmo valdymo pultas.
2. Atlikti didžiosios scenos garso sistemų įrangos modernizavimo darbai: modernizuotos priekinės, šoninės ir galines akustinės sistemos, įsigyjant atskirus akustinių sistemų modulius, įsigyti garso stiprintuvai, garso aparatinės įranga ir papildoma garso sistemų įranga.
3. Įsigyta didžiosios salės scenos apšvietimo sistema: keičiamo kampo profiliniai prožektoriai su priedais, fiksuoto kampo profiliniai prožektoriai su priedais, spindulio prožektoriai su priedais, profiliniai prožektoriai su priedais, keičiamo kampo spindulio prožektoriai su priedais, efektiniai prožektoriai su priedais, stovai prožektoriams, jungiamieji kabeliai, pagrindinis apšvietimo valdymo pultas su priedais, mobilus apšvietimo valdymo pultas su priedais, elektros ir valdymo instaliacinės medžiagos ir darbai.
4. Įsigyta vaizdo instaliacijų įranga: projektoriai, objektyvai, projekcinis ekranas, signalų komutatoriai, projektorių kalibravimo įranga, priedai, kompiuteris su programine įranga, instaliavimo medžiagos.
5. Įsigyti ir sumontuoti du keltuvai skirti žmonėms su negalia.
6. Įsigyta ir sumontuota apšvietimo įranga: šviestuvai žiūrovinėje didžiosios salės dalyje.
7. Atlikti didžiosios salės žiūrovinės pakopinės grindų dalies pertvarkymo kėdžių eilių retinimo darbai.
8. Paklota didžiosios salės kiliminė danga.
 
Projekto vadovas – Juozo Miltinio dramos teatro vyr. inžinierius Tomas Lapinskas jmteatras@gmail.com
 
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.