Bilietai

BILIETŲ REZERVAVIMAS IR ĮSIGIJIMAS

• Bilietų į Teatro spektaklius ir kitus organizuojamus renginius kainas nustato Teatro vadovas įsakymu.

• Bilietus Į Juozo Miltinio dramos teatro spektaklius ir kitus organizuojamus renginius platina bilietų platintojas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ ir JMDT.

• Žiūrovai bilietus į JMDT spektaklius ir kitus organizuojamus renginius gali įsigyti:

 • JMDT kasoje, esančioje Laisvės a. 5, Panevėžys;
 • visose UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ (www.bilietai.lt) kasose;
 • internetu www.miltinioteatras.lt arba www.bilietai.lt;
 • spektaklio rodymo vietoje gastrolių metu.

• Bilietų rezervacija (užsakymas) galima tik žiūrovui siekiant įsigyti 10 ir daugiau bilietų į vieną spektaklį ar teatro organizuojamą renginį šiais būdais:

 • el. paštu kasa@miltinioteatras.lt. Rezervacija laikoma priimta, gavus patvirtinimo laišką. Jei bilietų rezervacija nepatvirtinta, ji yra negaliojanti. Rezervuotus bilietus reikia atsiimti ne vėliau nei prieš 3 dienas iki spektaklio, kitaip bilietų rezervacija yra anuliuojama.
 • teatro kasos telefonu 8-45-584 614. Rezervuotus bilietus reikia atsiimti ne vėliau nei prieš 3 dienas iki spektaklio, kitaip bilietų rezervacija yra anuliuojama.

• Pavienius bilietus rezervuoti galima internetu adresu www.bilietai.lt pagal bilietų platintojo nustatytas rezervacijos taisykles. Šiuo atveju rezervacijos mokesčio dydį ir galiojimo terminą nustato bilietų platintojas. Bilietai negrąžinami, nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami, išskyrus atvejus, kuomet spektaklis ar kitas renginys neįvyksta.

BILIETŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

• Jeigu spektaklis ar kitas renginys neįvyksta, žiūrovas turi teisę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo spektaklio dienos:

 • grąžinti bilietą ir atgauti sumokėtus pinigus:
  • jeigu bilietas buvo pirktas internetu per bilietai.lt sistemą, pinigai už įsigytą bilietą į pirkėjo sąskaitą grąžinami automatiškai;
  • jeigu bilietas buvo pirktas Teatro ar kitose kasose per bilietai.lt sistemą, pinigai už įsigytą bilietą grąžinami pagal platintojo nustatytą tvarką (bilietai.lt sistemoje užpildžius „Prašymas dėl pinigų už įsigytus bilietus grąžinimo“ formą);
  • jeigu bilietas buvo pirktas Teatro kasoje ne per bilietai.lt sistemą, pinigai už įsigytą bilietą grąžinami tik Teatro kasoje, esančioje Laisvės a. 5, Panevėžys.
 • pakeisti bilietą į tą patį spektaklį ar renginį kitą jo rodymo dieną, jei yra laisvų vietų už tą kainą, už kurią buvo įsigytas bilietas. Šiuo atveju žiūrovui nesuteikiama teisė sėdėti toje pačioje vietoje, į kurią buvo įsigytas bilietas.

• Taisyklėse numatytais bilietų grąžinimo ir keitimo atvejais žiūrovas privalo pateikti kasos darbuotojui bilietą ir, jei turi išsaugotą – pirkimo čekį.

TEATRO DOVANŲ KUPONAS

DOVANŲ KUPONO ĮSIGIJIMAS

• Dovanų kuponus galima įsigyti JMDT kasoje (Laisvės a. 5, Panevėžys), bet kurioje Bilietai.lt kasoje arba internetu www.bilietai.lt.

• Dovanų kuponai parduodami nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. gegužės 1 d. imtinai.

• Dovanų kuponai galioja iki 2023 m. birželio 15 d. visiems JMDT spektakliams, rodomiems Panevėžyje ir kituose miestuose, į kuriuos bilietus platina Bilietai.lt.

• Dovanų kuponų vertės: 10 Eur, 20 Eur, 30 Eur, 50 Eur ir 100 Eur.

• Perkant JMDT dovanų kuponą, jam taikomas bilietų platintojo Bilietai.lt paslaugos mokestis.

• Perkant firminį JMDT dovanų kuponą teatro kasoje, jam taikomas papildomas 1 Eur mokestis.

 

DOVANŲ KUPONO IŠKEITIMAS

• Juozo Miltinio dramos teatro (toliau – JMDT) dovanų kuponas gali būti keičiamas į bet kurio JMDT spektaklio, vyksiančio nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. birželio 15 d., bilietus.

• Dovanų kuponai į bilietus keičiami JMDT kasoje (Laisvės a. 5 Panevėžys), bet kurioje bilietai.lt kasoje bei www.bilietai.lt.

• Dovanų kuponas nėra bilietas. Dovanų kuponas negarantuoja galimybės patekti į norimą spektaklį.

• Perkant bilietus į kitų teatrų spektaklius ir renginius, vykstančius JMDT salėse, dovanų kuponai negalioja.

• Keičiant JMDT dovanų kuponą į bilietus, nuolaidos bilietams nėra taikomos.

• Jei bilietų kainų suma yra mažesnė nei dovanų kupono vertė, skirtumas negrąžinimas.

• Jei bilietų kainų suma yra didesnė nei dovanų kupono vertė, žiūrovas turi primokėti skirtumą.

• Dovanų kuponą į bilietus būtina iškeisti vieno pirkimo metu.

• Dovanų kupono vertės suma į grynuosius pinigus nekeičiama.

• Neįvykus renginiui, už dovanų kuponą įsigyti bilietai nėra grąžinami pinigais. Tokiu atveju siūloma pasirinkti bilietus į kitus JMDT spektaklius.

• Dovanų kuponas jo sugadinimo, pametimo ar kitokio praradimo atveju nebus keičiamas į naują.

 

JMDT pasilieka teisę keisti dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimo sąlygas.

ŽIŪROVAMS TAIKOMOS NUOLAIDOS IR LENGVATOS

• Teatro vadovo įsakymu nuolaidos gali būti taikomos žiūrovų grupėms, moksleiviams, studentams, žmonėms, susiduriantiems su negalia/negalios situacijomis, pensininkams, organizacijų, pasirašiusių bendradarbiavimo sutartį su Teatru, nariams, įvairių lojalumo kortelių, kurias platinančios įmonės pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su Teatru, turėtojams, socialiai pažeidžiamų socialinių grupių bendrijoms ar atstovams ir pan.

• Moksleiviai, studentai, žmonės, susiduriantys su negalia/negalios situacijomis, pensininkai, organizacijų, pasirašiusių bendradarbiavimo sutartį su Teatru, nariai, atėję į Teatro spektaklį, privalo parodyti bilietų kontrolieriui pažymėjimą, patvirtinantį asmens teisę į nuolaidą (atitinkamai – moksleivio, studento, žmogaus, susiduriančio su negalia/negalios situacijomis, pensijos gavėjo ar organizacijos, pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį su Teatru, pažymėjimą).

• Asmenys, įsigiję bilietą su nuolaida, tačiau bilietų kontrolieriui nepateikę pažymėjimo, patvirtinančio asmens teisę į nuolaidą, į spektaklį įleidžiami Teatro kasoje primokėję pritaikytos nuolaidos sumą. Asmenys, atsisakę primokėti pritaikytos nuolaidos sumą, į spektaklį neįleidžiami, o pinigai už bilietus negrąžinami.

• Nuolaidos taikomos vienam bilietui į vieną spektaklį.

• Teatro organizuojamų ir laikinai galiojančių akcijų laikas, sąlygos ir nuolaidos nustatomos teatro vadovo žodiniu leidimu. Informacija apie akcijas skelbiama Teatro interneto svetainėje, Facebook paskyroje, informaciniuose leidiniuose ir kt.

• Kitos nuolaidos (įvairių lojalumo kortelių turėtojams) skelbiamos Teatro interneto svetainėje.

INFROMACIJA ŽIŪROVAMS SU JUDĖJIMO NEGALIA

• Asmuo su judėjimo negalia (judantis vežimėlio pagalba) ir jį lydintis asmeninis asistentas turi teisę įsigyti bilietą su 100 proc. nuolaida.

• Nemokamos vietos bilietas išduodamas Teatro kasoje esančioje Laisvės a. 5, Panevėžys.

Rezervuoti bilietą galima tel. 8 45 584 614 arba el. paštu kasa@miltinioteatras.lt.

• Bilietų kontrolės metu privaloma pateikti pažymėjimą, patvirtinantį asmens teisę į nuolaidą, priešingu atveju Teatras pasilieka teisę neįleisti asmens į spektaklį.