Bilietai

BILIETŲ REZERVAVIMAS IR ĮSIGIJIMAS

• Bilietų į Juozo Miltinio dramos teatro (JMDT) spektaklius ir kitus organizuojamus renginius kainas nustato Teatro vadovas įsakymu.

• Bilietus Į JMDT spektaklius ir kitus organizuojamus renginius platina bilietų platintojas UAB „KAKAVA LT“ ir JMDT.

• Žiūrovai bilietus į JMDT spektaklius ir kitus organizuojamus renginius gali įsigyti:

 • JMDT kasoje, esančioje Laisvės a. 5, Panevėžys;
 • visose UAB „KAKAVA LT“ (www.kakava.lt) kasose;
 • internetu www.kakava.lt;
 • spektaklio rodymo vietoje gastrolių metu.

• Bilietų rezervacija (užsakymas) galima tik žiūrovui siekiant įsigyti 10 ir daugiau bilietų į vieną spektaklį ar teatro organizuojamą renginį šiais būdais:

 • el. paštu kasa@miltinioteatras.lt. Rezervacija laikoma priimta, gavus patvirtinimo laišką. Jei bilietų rezervacija nepatvirtinta, ji yra negaliojanti. Rezervuotus bilietus reikia atsiimti ne vėliau nei prieš 10 dienų iki spektaklio, kitaip bilietų rezervacija yra anuliuojama.
 • teatro kasos telefonu +370 45 584 614. Rezervuotus bilietus reikia atsiimti ne vėliau nei prieš 10 dienų iki spektaklio, kitaip bilietų rezervacija yra anuliuojama.

• Pavienius bilietus rezervuoti galima internetu adresu www.kakava.lt pagal bilietų platintojo nustatytas rezervacijos taisykles. Šiuo atveju rezervacijos mokesčio dydį ir galiojimo terminą nustato bilietų platintojas. Bilietai negrąžinami, nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami, išskyrus atvejus, kuomet spektaklis ar kitas renginys neįvyksta.

BILIETŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

• Jeigu spektaklis ar kitas renginys neįvyksta, žiūrovas turi teisę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo spektaklio dienos:

 • grąžinti bilietą ir atgauti sumokėtus pinigus:
  • jeigu bilietas buvo pirktas internetu per www.kakava.lt sistemą, pinigai už įsigytą bilietą į pirkėjo sąskaitą grąžinami automatiškai;
  • jeigu bilietas buvo pirktas Teatro ar kitose kasose per www.kakava.lt sistemą, pinigai už įsigytą bilietą grąžinami pagal platintojo nustatytą tvarką (bilietai grąžinami kreipiantis el. paštu pagalba@kakava.lt);
  • jeigu bilietas buvo pirktas Teatro kasoje ne per www.kakava.lt sistemą, pinigai už įsigytą bilietą grąžinami tik Teatro kasoje, esančioje Laisvės a. 5, Panevėžys.
 • pakeisti bilietą į tą patį spektaklį ar renginį kitą jo rodymo dieną, jei yra laisvų vietų už tą kainą, už kurią buvo įsigytas bilietas. Šiuo atveju žiūrovui nesuteikiama teisė sėdėti toje pačioje vietoje, į kurią buvo įsigytas bilietas.
 • pakeisti bilietą į tos pačios vertės Juozo Miltinio dramos teatro kuponą.

• Taisyklėse numatytais bilietų grąžinimo ir keitimo atvejais žiūrovas privalo pateikti kasos darbuotojui bilietą ir, jei turi išsaugotą – pirkimo čekį.

TEATRO DOVANŲ KUPONAS

Atkreipiame dėmesį, kad visų Juozo Miltinio dramos teatro dovanų kuponų, pirktų iki vasario 1 d., galiojimas yra pratęstas pusei metų nuo galiojimo pabaigos datos.

Dovanų kuponai galioja ir įsigyjant bilietus į šiuo metu kitose erdvėse vykstančius Juozo Miltinio dramos teatro spektaklius. Kuponus į spektaklių bilietus išsikeisti galite internetu www.kakava.lt ir „KAKAVA LT“ kasose.

DOVANŲ KUPONO ĮSIGIJIMAS

• Dovanų kuponus galima įsigyti Juozo Miltinio dramos teatro (toliau – JMDT) kasoje (Laisvės a. 5, Panevėžys), bet kurioje bilietų platintojo UAB „KAKAVA LT“ kasoje arba internetu www.kakava.lt. 

• Internetinių dovanų kuponų vertės: 20 Eur, 30 Eur, 40 Eur, 50 Eur ir 100 Eur.

• Firminis dovanų kuponas parduodamas tik JMDT kasoje. Firminio JMDT dovanų kopono vertės: 20 Eur, 30 Eur, 40 Eur ir 50 Eur.

• Perkant firminį JMDT dovanų kuponą teatro kasoje, jam taikomas papildomas 1 Eur mokestis.

DOVANŲ KUPONO GALIOJIMAS

• Dovanų kuponai galioja 12 mėn. nuo įsigijimo visiems JMDT spektakliams, rodomiems Panevėžyje ir kituose miestuose, į kuriuos bilietus platina www.kakava.lt. 

• Jeigu dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu, galiojimas nepratęsiamas ir pinigai negrąžinami.

DOVANŲ KUPONO IŠKEITIMAS

• Dovanų kuponai į bilietus keičiami JMDT kasoje (Laisvės a. 5, Panevėžys), bet kurioje bilietų platintojo UAB „KAKAVA LT“ kasoje bei www.kakava.lt. 

• Dovanų kuponas nėra bilietas ir negarantuoja galimybės patekti į norimą spektaklį.

• Dovanų kuponų negalima išsikeisti, perkant bilietus į kitų Organizatorių renginius.

• Jei bilietų kainų suma yra mažesnė nei dovanų kupono vertė, skirtumas negrąžinamas.

• Jei bilietų kainų suma yra didesnė nei dovanų kupono vertė, žiūrovas turi primokėti skirtumą.

• Dovanų kuponą į bilietus būtina išsikeisti vieno pirkimo metu.

• Dovanų kupono vertės suma į grynuosius pinigus nekeičiama.

• Neįvykus renginiui už dovanų kuponą įsigyti bilietai nėra grąžinami pinigais – jie keičiami į kito pasirinkto spektaklio bilietus.

• Dovanų kuponas jo sugadinimo, pametimo ar kitokio praradimo atveju nebus keičiamas į naują.

• Dovanų kuponą rekomenduojama išsikeisti iki sezono pabaigos (birželio mėn.).

• Perkant dovanų kuponus, PVM sąskaita faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašomas priėmimo-perdavimo aktas. Dėl akto kreiptis pagalba@kakava.lt.

ŽIŪROVAMS TAIKOMOS NUOLAIDOS IR LENGVATOS
4 Eur nuolaida moksleiviams, studentams, žmonėms, susiduriantiems su negalia/negalios situacijomis, pensininkams, POLA kortelės turėtojams.
-10 proc. nuolaida, perkant 10 bilietų.
• Moksleiviai, studentai, žmonės, susiduriantys su negalia / negalios situacijomis, pensininkai, POLA kortelės turėtojai atėję į Teatro spektaklį, privalo parodyti bilietų kontrolieriui pažymėjimą, patvirtinantį asmens teisę į nuolaidą (atitinkamai – moksleivio, studento, žmogaus, susiduriančio su negalia / negalios situacijomis, pensijos gavėjo pažymėjimą ar POLA kortelę).
• Asmenys, įsigiję bilietą su nuolaida, tačiau bilietų kontrolieriui nepateikę pažymėjimo, patvirtinančio asmens teisę į nuolaidą, į spektaklį įleidžiami Teatro kasoje primokėję pritaikytos nuolaidos sumą. Asmenys, atsisakę primokėti pritaikytos nuolaidos sumą, į spektaklį neįleidžiami, o pinigai už bilietus negrąžinami.
• Nuolaidos taikomos vienam bilietui į vieną spektaklį.
• Nuolaidos netaikomos vaikiškiems ir premjeriniams spektakliams.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams, pateikus studento pažymėjimą ir, jeigu salėje yra laisvų vietų, įėjimas nemokamas.
INFROMACIJA ŽIŪROVAMS SU JUDĖJIMO NEGALIA

• Asmuo su judėjimo negalia (judantis vežimėlio pagalba) ir jį lydintis asmeninis asistentas turi teisę įsigyti bilietą su 100 proc. nuolaida.

• Nemokamos vietos bilietas išduodamas Teatro kasoje esančioje Laisvės a. 5, Panevėžys.

Rezervuoti bilietą galima tel. +370 45 584 614 arba el. paštu kasa@miltinioteatras.lt.

• Bilietų kontrolės metu privaloma pateikti pažymėjimą, patvirtinantį asmens teisę į nuolaidą, priešingu atveju Teatras pasilieka teisę neįleisti asmens į spektaklį.

• Bilietų kiekis ribotas.