Korupcijos prevencija

Pranešk apie korupciją

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba užpildant pranešimo formą internete. Detalesnę informaciją kaip galite pateikti pranešimą Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai ar kitoms teisėsaugoms institucijoms galite rasti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Pateikti pranešimą apie korupciją“.

Pranešimą apie korupciją Juozo Miltinio dramos teatre galite pateikti paštu, elektroniniu paštu arba atvykę į Juozo Miltinio dramos teatrą. Detalesnę informaciją rasite – Pranešimų apie galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus Juozo Miltinio dramos teatre nagrinėjimo tvarka.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 ir 236  straipsnyje.

Pareigos, kurias einant Juozo Miltinio dramos teatre privaloma deklaruoti privačius interesus

Juozo Miltinio dramos teatro pareigybių, kurias einantys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (patvirtintas Juozo Miltinio dramos teatro vadovo 2021 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V1-7 ,,Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo Juozo Miltinio dramos teatre“)

1. Teatro vadovas

2. Teatro vadovo pavaduotojas

3. Vyriausioji buhalterė

4. Meno vadovas

5. Pastatymų skyriaus vadovas

6. Vidaus administravimo skyriaus vadovas

7. Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovas

8. Ūkio skyriaus vadovas

9. Viešųjų pirkimų specialistas

10. kiti darbuotojai, kurie yra:
10.1. viešojo pirkimo komisijos nariai;
10.2. paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (taip pat ir mažos vertės pirkimus vykdantys pirkimų organizatoriai);
10.3. viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (ekspertais laikytini ir asmenys, kurie vykdant pirkimų procedūras teikia viešųjų pirkimų eksperto paslaugas);
10.4. viešojo pirkimo iniciatoriai.

Asmuo ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Juozo Miltinio dramos teatre už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys yra:

Teatro vadovo pavaduotojas Donatas Petrakovas, el. p. donatas@miltinioteatras.lt, tel. 8 676 735 31

Vidaus administravimo skyriaus vadovė Neringa Jankauskienė, el. p. neringa@miltinioteatras.lt, tel. 8 699 10520