Dokumentai

FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 metai

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metai

2019 m. metinės biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys (1-2 dalys)

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2 dalis)

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiny

2018 metai

2018 m. finansinių ataskaitų rinkiniai (1-2 dalys)

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos (1-3 dalys)

2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. III ketvirčio finansinė atasakita

2018 m. metinė ataskaita

2017 metai

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai (1-2 dalys)

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai (1-2 dalys)

2017 m. metinė ataskaita (1-10 dalys)

2016 metai 

2016 m. I ketvirčio finansinių atasakitų rinkiniai (1-2 dalys)

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai (1-3 dalys)

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai

2015 metai

2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai (1-2 dalys)

2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai (1-3 dalys)

2015 m. metinė ataskaita (1-4 dalys)

2014 metai

2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai (1-2 dalys)

2014 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai

2014 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai (1-2 dalys)

2014 m. metinė ataskaita (1-6 dalys)

2013 metai

2013 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai (1-4 dalys)

2013 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai (1-2 dalys)

2013 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai (1-2 dalys)

2013 m. metinė ataskaita (1-3 dalys)

KORUPCIJOS PREVENCIJA
Pareigybių į kurias prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos  apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašas

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. 

Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas.

 

Juozo Miltinio dramos teatras, siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Juozo Miltinio dramos teatro veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Juozo Miltinio dramos teatre atsakingi asmenys:

Teatro vadovo pavaduotojas Donatas Petrakovas, el. p. donatas@miltinioteatras.lt;

Vidaus administravimo skyriaus vadovė Neringa Jankauskienė, el. p. neringa@miltinioteatras.lt