Naujienos

Valentino Pečinino fotografijų parodos „Šventasis kelias“ atidarymas

2020 08 31

Šventasis kelias

Kai žmogus gyvena pagal Dievo taisykles, skleidžia katalikišką tikėjimą ir padeda suklydusiems – jis tampa šventuoju. Katalikų kunigai visame pasaulyje atlieka šias funkcijas. Daugelio jų kelias per gyvenimą yra šventas. Tokiu keliu ėjo ir Tėvas Stanislovas, kurį fotografavau Paberžėje 2005 metais. Fotografijų ciklas "Šventasis kelias" fotografuotas per drobę, kuri padėjo man sustiprinti šventumo efektą bei asociaciją su realybe. Kokį? Tai – jau žiūrovo vaizduotės reikalas. Drobė man yra amžinumo bei gyvenimo prasmės simbolis, kurį per vaizduotę sluoksniavau į kūrinius. Fotografuota juostiniu fotoaparatu, panaudojant dvigubos ekspozicijos efektą. Dažnai galima išgirsti, kad jeigu nebūtų šito, būtų kitaip, paprastai ir reportažiškai. "Kas būtų, jeigu būtų?". Tai – tiesa, bet svarbu yra galutinis rezultatas. Šioje parodoje pateikti ne visi darbai, kurie tuomet buvo sukurti. Dar liko sukurtų pas Tėvą Stanislovą. Norint, juos galima pamatyti Kėdainių rajone, Paberžėje, Tėvo Stanislovo celėje. Kai Tėvas Stanislovas apžiūrėjo parodą, gavau iš jo aukščiausius vertinimus. Šio žmogaus nuomonė išlieka man labai svarbi. Po parodos apžiūrėjimo Tėvas Stanislovas parašė recenziją kūriniams, o po mėnesio Lietuva atsisveikino su šiuo šventu žmogumi. Tokia trumpa šios parodos istorija.
Valentinas Pečininas

„Bonum diffusivum sui!" „Gėris privalo plėstis!". Tai senų senovės išminčių palinkėjimas. Difuzija, plėtimasis vyksta daugeriopai: per poeziją, per filosofiją, teologiją. O kai pažiūriu Jūsų darbus, pagalvoju: „O čia tai difuzija, tai plėtimasis!" Išplatini, išsklaidai grožį, darbštusis Valentinai. Difuzija, plėtimas!!!
Su padėka. Tėvas Stanislovas. 2005 m. Paberžė.